Wednesday, 15 October 2008

Chung cư mỹ đình 2


Có một phòng khách và bếp ăn, mọi người comment nhé

classical

Classical style. Master bedroom with classical style.